• ......................................................................................................

  සමස්ථ අමරපුර නිකායේ සභාපති දෙඩම්පගල චන්ද්‍රසිරි හිමිපානන් බැහැ දැකීමට මහජන එක්සත් පෙරමුණේ නායක, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්‍ය ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු පිරිස සහභාගී වූ අවස්ථාව.
  18-09-2014

  මහජන එක්සත් පෙරමුණේ 21 වන ජාතික මහා සම්මේලනයේදී සම්මත කරගත් යෝජනා මාලාව පිරිනැමීමට හා ඉදිරි දේශපාලන දැක්ම පිළිබ`ද මහනායක හිමිවරුන් දැනුවත් කර අනුශාසනා ලබාගැනීම ස`දහා මඑපෙ නායක අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ඇතුළු මඑපෙ නියෝජිත පිරිසක් සමස්ථ අමරපුර නිකායේ සභාපති දෙඩම්පගල චන්ද්‍රසිරි හිමිපානන් කලපළුවාව තපොවනය විහාරයේදී බැහැදුටුහ.


  හිමිපානන් බැහැ දැකීමට මහජන එක්සත් පෙරමුණේ නායක, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්‍ය ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු පිරිස සහභාගී වූ අවස්ථාව. 

  මඑපෙ උප සභාපතිවරුන් වන අමාත්‍ය ගීතාංජන ගුණවර්ධන, සෝමවීර චන්ද්‍රසිරි, සමස්ත ලංකා තරුණ සමිති සම්මේලනයේ ප්‍රධානී යදාමිණි ගුණවර්ධන, උප භාණ්ඩාගාරික චතුර ජයසේකර, යන අය මෙම අවස්ථාවට එක්විය.

  සමස්ත ලංකා තරුණ සමිති සම්මේලනයේ ප්‍රධානී විද්‍යාවේදී, තාක්ෂණවේදී උප ලේකම් යදාමිණි ගුණවර්ධන මහතා


  ......................................................................................................

  අමරපුර ශ්‍රී ධර්මරක්ෂිත නිකායේ අනුනායක ත්‍රිකුණාමලේ ආනන්ද හිමිපානන් බැහැ දැකීමට මහජන එක්සත් පෙරමුණේ නායක, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්‍ය ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු පිරිස සහභාගී වූ අවස්ථාව.
  10-09-2014

  මහජන එක්සත් පෙරමුණේ 21 වන ජාතික මහා සම්මේලනයේදී සම්මත කරගත් යෝජනා මාලාව පිරිනැමීමට හා ඉදිරි දේශපාලන දැක්ම පිළිබ`ද මහනායක හිමිවරුන් දැනුවත් කර අනුශාසනා ලබාගැනීම ස`දහා මඑපෙ නායක අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ඇතුළු මඑපෙ නියෝජිත පිරිසක් අමරපුර ශ්‍රී ධර්මරක්ෂිත නිකායේ අනුනායක ත්‍රිකුණාමලේ ආනන්ද හිමිපානන් බම්බලපිටිය වජිරාරාම විහාරස්ථානයේදී බැහැදුටුහ.


  අනුනාහිමියන් බැහැ දැකීමට මහජන එක්සත් පෙරමුණේ නායක, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්‍ය ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු පිරිස සහභාගී වූ අවස්ථාව. 

  මඑපෙ උප සභාපතිවරුන් වන සෝමවීර චන්ද්‍රසිරි,සමස්ත ලංකා තරුණ සමිති සම්මේලනයේ ප්‍රධානී විද්‍යාවේදී, තාක්ෂණවේදී උප ලේකම් යදාමිණි ගුණවර්ධන මහතා, උප ලේකම් නීතීඥ සිසිර ජයකොඩි මහතා,උප භාණ්ඩාගාරික චතුර ජයසේකර, මධ්‍යම කාරක සභික ලලිත් රෝහණ මහතා යන අය මෙම අවස්ථාවට එක්විය.
  ......................................................................................................

  මහජන එක්සත් පෙරමුණේ කතරගම මහා සත්‍යක්‍රීයාව
  07-09-2014

  මාතෘභූමියේ ඒකීයභාවය හා ස්වෛරීත්වය උදෙසා මහජන එක්සත් පෙරමුණ කතරගම කිරිවෙහෙර අභියසදී සිදුකළ මහා සත්‍යක්‍රියාව මඑපෙ නායක අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ අතිවිශාල ජනකායකගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්විණ.
  මව්බිමේ ඒකීයභාවයත් භෞමික අඛණ්ඩත්වයත් ස්වෛරීත්වයත් දිනා ආරක්ෂා කරලීමේ අධිඨනින් මහජන එක්සත් පෙරමුණ ප්‍රධාන ජාතිහිතෛෂි බලවේග 21 වන වරටත් පැවැත් වූ ඓතිහාසික කිරිවෙහෙර කිරිවෙහෙර අධිෂ්ඨාන පූජාව හා සත්‍ය ක්‍රීයාව සදහා ම.එ.පෙ නායක ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන අමාත්‍ය ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නිරුපමා රාජපක්ෂ මැතිණිය, මඑපෙ තරුණ සම්මේලන සභාපති සමිත කවිරත්න, මඑපෙ උපසභාපති හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි සෝමවීර චන්ද්‍රසිරි, මඑපෙ උපසභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිණී නීතිඥ ශ්‍රීයානි විජේවික්‍රම, මඑපෙ උපලේකම් බස්නාහිර පළාත්සභා ආණ්ඩුපක්ෂ ප්‍රධානි නීතිඥ සිසිර ජයකොඩි, මඑපෙ උපලේකම් නීතිඥ තිස්සයාපා ජයවර්ධන, මඑපෙ උපලේකම් තරුණ සම්මේලන ප්‍රධානී යදාමිණී ගුණවර්ධන, මඑපෙ උපභාණ්ඩාගාරික චතුර ජයසේකර ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගි විය  ......................................................................................................

  කෝට්ටේ ශ්‍රී කල්‍යාණි සාමග්‍රීධර්ම සංඝ සභාවේ අනුනායක ඉත්තෑපාන ධම්මාලංකාර අනුනාහිමියන් බැහැ දැකීමට මහජන එක්සත් පෙරමුණේ නායක, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්‍ය ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු පිරිස සහභාගී වූ අවස්ථාව.
  29-08-2014

  මහජන එක්සත් පෙරමුණේ 21 වන ජාතික මහා සම්මේලනයේදී සම්මත කරගත් යෝජනා මාලාව පිරිනැමීමට හා ඉදිරි දේශපාලන දැක්ම පිළිබ`ද මහනායක හිමිවරුන් දැනුවත් කර අනුශාසනා ලබාගැනීම ස`දහා මඑපෙ නායක අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ඇතුළු මඑපෙ නියෝජිත පිරිසක් කෝට්ටේ ශ්‍රී කල්‍යාණි සාමග්‍රීධර්ම සංඝ සභාවේ අනුනායක ඉත්තෑපාන ධම්මාලංකාර අනුනාහිමියන් බැහැදුටුහ.
  අනුනාහිමියන් බැහැ දැකීමට මහජන එක්සත් පෙරමුණේ නායක, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්‍ය ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු පිරිස සහභාගී වූ අවස්ථාව.
  මඑපෙ උප සභාපතිවරුන් වන අමාත්‍ය ගීතාංජන ගුණවර්ධන, සෝමවීර චන්ද්‍රසිරි, සමස්ත ලංකා තරුණ සමිති සම්මේලනයේ ප්‍රධානී යදාමිණි ගුණවර්ධන, උප භාණ්ඩාගාරික චතුර ජයසේකර, මධ්‍යම කාරක සභිකයින් වන සේන සිරිමාන්න, දනෝජ් මීගහපොල, යන අය මෙම අවස්ථාවට එක්විය.

 • ......................................................................................................

  ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහනිකායේ මහානායක ආචාර්ය දවුල්දෙන ඥාණිස්සර මහනාහිමියන් බැහැ දැකීමට මහජන එක්සත් පෙරමුණේ නායක, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්‍ය ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු පිරිස සහභාගී වූ අවස්ථාව.
  28-08-2014

 • මහජන එක්සත් පෙරමුණේ 21 වන ජාතික මහා සම්මේලනයේදී සම්මත කරගත් යෝජනා මාලාව පිරිනැමීමට හා ඉදිරි දේශපාලන දැක්ම පිළිබ`ද මහනායක හිමිවරුන් දැනුවත් කර අනුශාසනා ලබාගැනීම ස`දහා මඑපෙ නායක අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ඇතුළු මඑපෙ නියෝජිත පිරිසක් නුගේගොඩ ශ්‍රී විද්‍යාවිජය ආරාමයේදී ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහනිකායේ උත්තරීතර මහනායක, අග්ගමහා පණ්ඩිත, රජකීය පණිඩිත ආචාර්ය දවුල්දෙන ඥාණිස්සර මහනාහිමි බැහැදුටුහ.
  එහිදී අනුශාසනා කළ නාහිමියන් එදා අධිරාජ්‍යවාදයට එරෙහිව පිලිප් ගුණවර්ධනයන් ඇතුළු වමේ නායකයන් කළ කැප කිරීම පිළිබ`දව සිහිපත් කරන ලදි.
  එමෙන්ම සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථීතිය වෙනුවෙන් මහජන එක්සත් පෙරමුණ මෙන්ම එහි නායක අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමන් පූජා භූමි සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් සිටියදී කරන ලද කාර්යභාරයද මහානායක හිමියන්ගේ පැසසුමට ලක් විය.
  විශේෂයෙන් කරුණු අවධාරණය කරමින් උන්වහන්සේ ස`දහන් කර සිටියේ වර්තමානය වන විට මිනිසුන් මුහුණ දෙන අලි-මිනිස් ගැටුමට සහ කෘෂිකර්මාන්තයේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීමට පෙරමුණ ගත යුතු බවය.
  එමෙන්ම මහනායක හිමියන් උන්වහන්සේට සිදු වූ රසවත් සිදුවීමක්ද සිහිපත් කර සිටියහ.
  මම එක්තරා දිනක නුවරඑලියට යාමේ බලාපොරොත්තුවෙන් කොළඹට පැමිණ බස් රථයක් එනතුරු බලා සිටියා. එවිට මීට පෙර මා දක නැති එක්තරා පුද්ගලයෙක් පැමිණ හාමුදුරුවනේ ඔබ වහන්සේ කොහේටද වඩින්නේ යන්න පිළිබ`දව විමසුවා. මම කීවා මම නුවරඑලියට යාමට බස් රථය එන තුරු සිටින බව. ඒ පුද්ගලයා එවිට මා අදාල බස් රථ නැවතුම්පල වෙත කැ`දවාගෙන ගොස් බස් රථයට ගොඩ කර ටිකට් පතක්ද ගෙන මා අතට දී වැ`ද පිටත්ව ගියා. එවිට බස් රථයේ සිටි මිනිසුන් මගෙන් විමසුවේ ස්වාමීන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ දන්නවාද ඒ කවුරුන්ද කියා, මා නොදන්නා බව පැවසූ විට ඔවුන් කීවේ ඒ පිලිප් ගුණවර්ධනයන් බවයි. ඔහු එතරම්ම නිහතමානී චරිතයක් උන් වහන්සේ කෘතවේදීව සිහිපත් කර සිටියහ.

 • මෙහිදී අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා සිහිපත් කළේ මහජන එක්සත් පෙරමුණේ 21 වන සංවත්සරයේදී යෝජනා වූ කාරණයකි. එනම් පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභාවල බලතල වැඩි කිරීමෙන් ඵලදායී කාර්යයන් සිදු කළ හැකි බවය. එවැනි දේ ඉතා යහපත් බව නාහිමියන් පෙන්වා දෙන ලදී.
  මෙම අවස්ථාවට මඑපෙ උප සභාපති සෝමවීර චන්ද්‍රසිරි, උප ලේකම් මෙත්‍රී විජයසිංහ, සමස්ත ලංකා තරුණ සමිති සම්මේලනයේ ප්‍රධානී යදාමිණි ගුණවර්ධන මහතා, උප භාණ්ඩාගාරික චතුර ජයසේකර, මධ්‍යම කරක සභිකයින් වන සේන සිරිමාන්න, දනෝජ් මීගහපොල යන අය මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

  ......................................................................................................

  මහජන එක්සත් පෙරමුණේ මාතෘභුමි යාත්‍රා විවරණය
  මාධ්‍ය හා විද්වතුන් හමුව
  26-08-2014

 • මහජන එක්සත් පෙරමුණේ 21 වන ජාතික මහා සම්මේලනයේදී සම්මත කරගත් යෝජනා මාලාව පිළිබ`දව විවරණයක් හා විදවතුන් හා මාධ්‍ය අතරවන කතිකාවතක් මාතෘභුමි යාත්‍රා විවරණය මැයෙන් මඑපෙ නායක අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2014.08.26 දින කොළඹ මහවැලි කේන්ද්‍රයේදී දියත් විය.
  මඑපෙ නායක අමාත්‍ය ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු දේශපාලන මණ්ඩල සභිකයින් වන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය උප සභාපති ගීතාංජන ගුණවර්ධන, හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උප සභාපති සෝමවීර චන්ද්‍රසිරි, නියෝජ්‍ය ලේකම් නීතිඥ තිස්ස යාපා ජයවර්ධන. උප ලේකම්වරුන් වන බස්නාහිර පළාත් සභාවේ ආණ්ඩුපක‍ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක නීතීඥ සිසිර ජයකොඩි, උප ලේකම් මෛත්‍රී විෙජ්සිංහ, සමස්ත ලංකා තරුණ සමිති සම්මේලනයේ ප්‍රධානී විද්‍යාවේදී, තාක්ෂණවේදී උප ලේකම් යදාමිණි ගුණවර්ධන, උප භාණ්ඩාගාරික චතුර ජයසේකර යන මහත්වරුන් එම අවස්ථාවට සහභාගී වූ අවස්ථාව.

 • අධිනීතීඥ ආනන්ද නිහාල් සිංගාලවේලූ මහතා, කරුණාසේන හෙට්ටිආරච්චි මහතා, මහාචාර්ය රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මහතා, සුනිල් හර්ෂකුලරත්න මහතා ඇතුළු පැමිණ සිටි විද්වතුන් පිරිස.

  ......................................................................................................

  මහජන එක්සත් පෙරමුණ 21 වන ජාතික සම්මේලනය කොළඹ මහ නගර ශාලාවේදී ශාලාවේදී 2014 අගෝස්තු මස 1වන දින පැවැත්විණ

 • (වැඩි විස්තර..)

 • විප්ලවවාදී වූ වෙනසක් අපේක්ෂා කළ පක්ෂයක් වූ අපි වෙනසක් අපේක්ෂාවෙන් කිසිදු දිනක ආයුධ අතට ගත්තේ නැහැ.(අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන)
  (වැඩි විස්තර..)

  වමේ ව්‍යාපාරයේ ආරම්භක සාමාජිකයා ලෙස පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා සම`ග ඉටු කළ ගමන් මග ඉදිරියට ගෙන යනවා.(අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන)

  අප රට වෙළා ගත් ත්‍රස්තවාදයේ පෙකණිවැල තිබුණේ මෙහේ නොවෙයි.(අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන) (වැඩි විස්තර..) • ......................................................................................................


  Historical Spanish Award for Minister Dinesh Gunawardena
  අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාට ස්පාඤ්ඤ රජතුමාගෙන් ඓතිහාසික සම්මානයක්

 • පළාත් පාලන ආයතන සීමා නිර්ණය කිරීමට හදිසි නොවිය යුතු අතර
  බෞද්ධ කොමිෂන් සභා වාර්තාව සැළකිල්ලට ගත යුතුය

 • කරුණාතිලක දිසානායන
  ප‍්‍රධාන ලේකම්
  මහජන එක්සත් පෙරමුණ

   

   

 • නිදහස් අදිටන කුමක් විය යුතුද?

 • කරුණාතිලක දිසානායන
  ප‍්‍රධාන ලේකම්
  මහජන එක්සත් පෙරමුණ

   

   

 • කියුබානු සහයෝගිතාව පිළිබද 6 වැනි ආසියා ශාන්තිකර කළාපීය සමුළුව ...

   

 • මහජන එක්සත් පෙරමුණේ අධිෂ්ඨාන පූජාව හා සත්‍යක‍්‍රියාව 19 වන වරටත් කතරගම කිරිවෙහෙර අබියසදී ...

  මහජන එක්සත් පෙරමුණ විසින් රටේ ඒකීය භාවය, භෞමික අඛණ්ඩතාවය ස්වාධීනත්වය හා ෙසෙවරීභාවය සුරැුකීම උදෙසා වසර ගණනක් තිස්සේ අඛණ්ඩව පවත්වනු ලබන මහා සත්‍යක‍්‍රියාව හා අධිෂ්ඨාන පූජාව 19 වන වරටත්, 2012-08-25 දින කතරගම කිරිවෙහෙර අබියසදී, කිරිවෙහෙර රජමහා විහාරාධිපති ආචාර්ය අළුත්වැව සෝරත හිමියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන්, ම.එ.පෙ. නායක අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.
  කිරිවෙහෙර රජමහා විහාරාධිපති ආචාර්ය අළුත්වැව සෝරත හිමි, ම.එ.පෙ. නායක අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන, ම.එ.පෙ. උප ලේකම් ඊ.එස්. හේවගේ, පළාත් සභා මන්ත‍්‍රී සිරිපාල ජයවීර, ම.එ.පෙ. සමස්ත ලංකා තරුණ සම්මේලනයේ සභාපති යදමිණී ගුණවර්ධන යන මහත්වරු හා පොදු ජනතාව අධිෂ්ඨාන පූජාවට සහභාගී වු අයුරු

   

 • ඓතිහාසික සංඛපාල රජමහා විහාර පානීය ජල සැපයුම විවෘතවේ ...

  ඓතිහාසික සංඛපාල රජමහා විහාර පානීය ජල සැපයුම් ව්‍යාපෘතිය ජනතා අයිතියට පැවරීම, ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී වෛද්‍ය චන්ද්‍රසිරි විතානාරච්චි මහතාගේ ඉල්ලීම මත, මහජන එක්සත් පෙරමුණේ නායක, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අතින් 2012-08-25 දින ඇඹිලිපිටිය සංඛපාල රජමහා විහාරයේදී සිදුවිය. එහිදී අමාත්‍යවරයා විසින් පළමු පැන්කළය ලබාගත් අවස්ථාව. සංඛපාල රජමහා විහාරාධිපති කොළඹගේආරේ ආනන්ද හිමි, විහාර භාරකාර කොකාවිල කෝසල හිමි, ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී වෛද්‍ය චන්ද්‍රසිරි විතානාරච්චි, සමස්ථ ලංකා තරුණ සංවිධානයේ සභාපති යදාමිණි ගුණවර්ධන යන අය සහභාගීවිය

   

 • ජීවිතයට වාරුවක් ...

  ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ උපදෙස් පරිදි පැවැත්වුණ මෙම ජංගම සේවයේදී අඩු අදායම්ලාභී අබාධිතයින් පස් දෙනෙකු ස`දහා නිවාසාධාර රු 250000 බැගින්ද, ජීවනාධාර ලෙස රු 3000 බැගින් තිස් හතර දෙනෙකුටද, ආබාධිත ස්වයං රැුකියා ආධාර රු 25000 බැගින් තුන්දෙනෙක් ස`දහා බෙදා දෙනු ලැබීය මීට අමතරව රෝද පුටු 10 ක්, අත්වාරු 10 ක්, ඇස් කණ්නාඩි 500 ක් වැඩිහිටි හැදුනුම්පත් සහ අධි පෝෂණ කිරිපිටිද බෙදා දෙනු ලැබීය

   

 • May 16, 2012

  ලාංකීය නිදහස් සටනේ රතු සෙබළිය- කුසුමා ගුණවර්ධන ඡන්ම ශත සැමරුම...

   

 • DECember 1, 2009

  2012 වසර සඳහා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ අයවැය ලේඛනය සම්බන්ධයෙන් 2011-12-01 වන දින පාර්ලිමේන්තුවේදී ගරු අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා සිදුකළ කථාව...

   

 • November 24, 2011

  2012 වසර සඳහා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ අයවැය ලේඛනය සම්බන්ධයෙන් 2011-11-24 වන දින පාර්ලිමේන්තුවේදී ගරු අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා සිදුකළ කථාව...

   


 • මාතෘභූමි

  View online....

 • මාතෘභූමි යාත්‍රා විවරණය
 • මහජන එක්සත් පෙරමුණේ නායක අමාත්‍ය ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාගේ කථාව
 • සමස්ත ලංකා තරුණ සමිති සම්මේලන ප්‍රධානී යදාමිණී ගුණවර්ධන මහතාගේ කථාව